Fotokursi Rēzeknē


☎ 29583125
                                                                                 
Fotoskolas koncepcija un galvenā prioritāte — piedāvāt daudzpusīgu un kvalitatīvu apmācību iespēju mūsu klausītājiem. Saprast fotogrāfijas būtību, tās veidošanas procesu. Iemacīt «lasīt» fotogrāfiju, spriest, veidot savu personīgo unikālo skatījumu uz fotogrāfiju kā tādu.  Mūsu kursi
Fotogrāfija iesacējiem
Fotogrāfija iesācējam  
 187 Eiro
Darbs ar modeli. Studijas fotogrāfija 156 Eiro
Asociatīvā fotogrāfija  
187 Eiro

LF1
  Fotoglezniecība
 190 Eiro
 Apgūstam Adobe Photoshop CS  187 Eiro
Mācāmies pozēt
Mācāmies pozēt
182 Eiro
Priekšmetu fotografija

Priekšmetu fotogrāfija 237 Eiro
Skanogrāfija  
170 Eiro
Dizains darba ar attelu
Adobe Photoshop CS,
dizains darbā ar attēlu
136 EiroLF3

Fotokursi Rēzeknē


Tā ir cita pieeja macībām, bieži ir dzirdēts viedoklis, ka pietiek apgūt tikai fotogrāfijas pamatus un viss būs labi. Bet, ja mēs gribam paplašināt savas zināšans lai gūtu jaunu pieredzi, sevi pilnveidot, tapēc fotokursi Rēzeknē piedāvā iespēju apgūt arī otrā līmeņa mācību programmas.
Visas mācību programmas tiek pastāvīgi pilnveidotas, mājas darbi un praktiskās nodarbības palīdz nostiprināt iegūtās zināšanas.


Fotokursi Rēzeknē 


Laekciju laikā tiek demonstrēts bagāts vizualais materiāls, tas palīdz vieglāk apgūt kursa teorētisko daļu, tā pat tiek demonstrēts liels apjoms dažādu fotogrāfu autordarbu, atbilstoši kursa tēmām. Pēc tā, kad jūs esat apguvuši fotogrāfijas pamatus jūs varat pieteikties jebkuram citam kursam, tie ir otrā līmeņa kursi. Gadījumā, ja jūs esat pieteikušies diviem kursiem kuru saturā ir vienādas tēmas, tad kursa maksa tiek koriģēta un jums nav jāpārmaksā par tēmu kuru jau esat apguvuši iepriekš.


Fotokursi Rēzeknē 


Ir licencēti Rēzeknes pilsetas Izglītības parvaldē kā pieaugušo neformālā izglītība.
Fotokursi RēzeknēKursam noslēdzoties tiek izsniegts sertifikāts.

Mēs feisbukā