Fotokursi Rēzeknē


☎ 29583125


 

                                                                                

Fotoskolas koncepcija un galvenā prioritāte — piedāvāt daudzpusīgu un kvalitatīvu apmācību iespēju mūsu klausītājiem. Saprast fotogrāfijas būtību, tās veidošanas procesu. Iemacīt «lasīt» fotogrāfiju, spriest, veidot savu personīgo unikālo skatījumu uz fotogrāfiju kā tādu.

 
Jebkura kursa cena 188 Eiro. 
 

Fotokursi Rēzeknē 


Lekciju laikā tiek demonstrēts bagāts vizualais materiāls, tas palīdz vieglāk apgūt kursa teorētisko daļu, tā pat atbilstoši kursa tēmai tiek demonstrēts liels apjoms dažādu fotogrāfu autordarbu. Pēc tā, kad jūs esat apguvuši fotogrāfijas pamatus jūs varat pieteikties jebkuram citam kursam, tie ir otrā līmeņa kursi. Gadījumā, ja jūs esat pieteikušies diviem kursiem kuru saturā ir vienādas tēmas, tad kursa maksa tiek koriģēta un jums nav jāpārmaksā par tēmu kuru jau esat apguvuši iepriekš.


Fotokursi Rēzeknē 


Ir licencēti Rēzeknes pilsetas Izglītības parvaldē,
kā pieaugušo neformālā izglītība.
Fotokursi RēzeknēKursam noslēdzoties tiek izsniegts sertifikāts.

Mēs feisbukā