Fotokursi Rēzeknē


☎ 29583125
                                                                                 
Fotoskolas koncepcija un galvenā prioritāte — piedāvāt daudzpusīgu un kvalitatīvu apmācību iespēju mūsu klausītājiem. Saprast fotogrāfijas būtību, tās veidošanas procesu. Iemacīt «lasīt» fotogrāfiju, spriest, veidot savu personīgo unikālo skatījumu uz fotogrāfiju kā tādu.

Mūsu kursi:
Fotogrāfija iesācēkjam 187 eiro;
Apgūstam attēlu redaktoru GIMP 187 eiro;
Studijas fotogrāfija 188 eiro ;
Mācāmies pozēt 188 eiro;
Fotoglezniecība 188 eiro;
Skanogrāfija 187 eiro;
Asociatīva fotografija 188 eiro;
    

 
Dentālā fotogrāfija zobārstniecības praksē 206 eiro.

Fotokursi Rēzeknē


Tā ir cita pieeja macībām, bieži ir dzirdēts viedoklis, ka pietiek apgūt tikai fotogrāfijas pamatus un viss būs labi. Bet, ja mēs gribam paplašināt savas zināšans lai gūtu jaunu pieredzi, sevi pilnveidot, tapēc fotokursi Rēzeknē piedāvā iespēju apgūt arī otrā līmeņa mācību programmas.
Visas mācību programmas tiek pastāvīgi pilnveidotas, mājas darbi un praktiskās nodarbības palīdz nostiprināt iegūtās zināšanas.


Fotokursi Rēzeknē 


Laekciju laikā tiek demonstrēts bagāts vizualais materiāls, tas palīdz vieglāk apgūt kursa teorētisko daļu, tā pat tiek demonstrēts liels apjoms dažādu fotogrāfu autordarbu, atbilstoši kursa tēmām. Pēc tā, kad jūs esat apguvuši fotogrāfijas pamatus jūs varat pieteikties jebkuram citam kursam, tie ir otrā līmeņa kursi. Gadījumā, ja jūs esat pieteikušies diviem kursiem kuru saturā ir vienādas tēmas, tad kursa maksa tiek koriģēta un jums nav jāpārmaksā par tēmu kuru jau esat apguvuši iepriekš.


Fotokursi Rēzeknē 


Ir licencēti Rēzeknes pilsetas Izglītības parvaldē kā pieaugušo neformālā izglītība.
Fotokursi RēzeknēKursam noslēdzoties tiek izsniegts sertifikāts.

Mēs feisbukā